Hyppää sisältöön

Teologiset asiat

Teologisten asiain yksikön tehtäviin kuuluvat mm.

  • ekumeenisen ja teologisen keskustelun seuraaminen
  • teologisten neuvottelujen valmistelu ja niihin osallistuminen
  • ekumeenisen kasvatuksen edistäminen ja yksikölle kuuluvan stipendiohjelman hoitaminen
  • kirkon ystävyysseurakuntatyön koordinointi

Facebook: Ekumenia ja teologia

Teologisten asiain yksikkö

Enheten för teologiska frågor

Unit for Theology


Tomi Karttunen

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Oppikeskustelut eri kristillisten kirkkojen kanssa; ekumeeninen ja luterilainen teologia, erityisesti Dietrich Bonhoefferin teologia; kirkkojenväliset suhteet ja eri kirkkokuntien opetus; Porvoon kirkkoyhteisö; kirkko ja juutalaisuus


Johanna Laine-Larsson

koordinaattori
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kansainvälisten ja ekumeenisten kokousten ja vierailujen järjestelyt, viestintä, Reseptio-lehti


Ari Ojell

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Teologiset asiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus