Hyppää sisältöön

Verkostosopimukset 

Verkostosopimukset ovat usean organisaation yhteistyösopimuksia. Tällaisia sopimuksia voi olla esimerkiksi perhekeskustoimintaan osallistuvalla verkostolla. Verkostosopimus solmitaan kaikkien yhteisessä toiminnassa mukana olevien toimijoiden kanssa. Verkostosopimuksessa sovitaan esimerkiksi yhteisen toiminnan resursseista, tavoitteista, vastuista sekä tavoitteista. Verkostosopimus edellyttää toimivaa verkostoa sekä yhteisten tavoitteiden ja toimintamallien sopimista. Verkostosopimuksen tavoitteena on selkiyttää yhteistyön tekemistä.  
  
Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivojenLinkki avautuu uudessa välilehdessä mukaan seurakuntien on entistä tärkeämpää tehdä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa rakentamalla ja vahvistamalla verkostoja seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken. Lasten ja perheiden palveluissa tämä toteutuu parhaiten kuntien perhekeskusverkostoon ja -toimintaan osallistumalla. Perhekeskus on lapsille ja perheille suunnattujen hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävien palvelujen kokonaisuus, johon kuuluvat myös ennaltaehkäisevän työn, varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa lapsille, nuorille ja perheille suunnattua kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa.   Perhekeskustoiminnassa voivat olla luontevasti mukana kirkon varhaiskasvatus, diakoniatyö, perheneuvonta sekä muu lapsille, nuorille ja perheille suunnattu toiminta.   
 
Perhekeskustoimintaan liittyen yhteistyösopimusta on pilotoitu Etelä-Savon maakunnassaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valmistelee käytössä olevasta pilottisopimuksesta luonnoksen, jota muidenkin maakuntien sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueiden on helppo ottaa käyttöön.  Verkostosopimuksessa sovitaan yhteistyön tavoista, toimenpiteistä, viestinnästä ja resursseista.  Seurakuntatoimijoiden kannattaa olla mukana sopimusprosessissa.