Hyppää sisältöön

Kirkon oppilaitostyöntekijät ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena

Keskeinen osa kirkon oppilaitostyöntekijöiden työtä on keskusteluavun tarjoaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Heidän kanssaan voi keskustella ja he kulkevat kaikkien rinnalla, maailmankatsomuksesta riippumatta. Papit, nuorisotyön ohjaajat ja diakonit, jotka työskentelevät kirkon oppilaitostyöntekijöinä ovat henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin ammattilaisia, ja he toimivat osana oppilaitosten hyvinvointiverkostoa. Päätoimisia oppilaitostyöntekijöitä on kirkossa noin 60, ja lisäksi monen työntekijän toimenkuvaan kuuluu osana muuta toimenkuvaa yhteistyö oppilaitosten kanssa.  

Kirkko haluaa tukea oppilaitoksissa tapahtuvaa arvokasvatusta ja laaja-alaista sivistystä, sekä tukea ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauden toteutumista oppilaitosyhteisöissä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa. 

Keskusteluapua opiskelijoille ja henkilökunnalle

Oppilaitospapin tai muun kirkon työntekijän kanssa voi tulla juttelemaan opintoihin, työhön, ihmissuhteisiin, elämänkatsomukseen tai mihin tahansa oman elämän tärkeään asiaan liittyen.

Monilla oppilaitostyöntekijöillä on myös työnohjaajan koulutus. Kirkon oppilaitostyöntekijät tarjoavat luottamuksellista, matalan kynnyksen keskusteluapua opiskelijoille ja henkilökunnalle katsomukseen katsomatta pyrkien aina tarjoamaan turvallisen tilan. Keskusteluavun ohjaavina periaatteina on luottamuksellisuus, asiakaslähtöisyys ja dialogisuus. Keskusteluapu on maksutonta eikä tapaamisista tehdä kirjauksia. 

Keskusteluavun lisäksi erilaiset elämäntaitoihin ja hyvinvointiin liittyvät pienryhmät, koulutukset, työnohjaus, hengellinen ohjaus, kriisityö, oppitunnit ja uusien opiskelijoiden ryhmäytykset kuuluvat kirkon oppilaitostyöntekijöiden työhön. Voit pyytää oppilaitospappia toimittamaan avioliittoon vihkimisen, kasteen tai hautaan siunaamisen. Myös aikuisrippikoulun voi käydä oppilaitostyöntekijän ohjauksessa. 

Kirkon työ oppilaitoksissa ja kouluissa voi olla muun muassa seuraavanlaista: 

 • Opiskelu- ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Luokkavierailut ja ryhmäyttämiset
 • Luottamukselliset keskustelut
 • Oppilaitosdiakonin palvelut
 • Kriisiapu
 • Hengellinen matkakumppanuus
 • Parisuhdeneuvonta
 • Kirkolliset toimitukset, tilaisuudet ja juhlat
 • Aikuisrippikoulut
 • Hiljaisuuden retriitit
 • Työnohjaus henkilökunnalle

YouTube-video

Kysy lisää

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja kasvatus
Eteläranta 8
00130 Helsinki