Hyppää sisältöön

Uskontojen uhrien tuki UUT ry

Föreningen Uskontojen uhrien tuki, UUT ry (stödgrupp för religionens offer), är till för att stöda och ge råd till människor som upplever att de blivit felbehandlade eller vilseledda av något religiöst samfund. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

Föreningen har fungerat med frivilliga krafter sedan år 1987 och den registrerades år 1993. Deras huvudsakliga verksamhet är att sprida information samt ordna stödgrupper där människor som blivit utsatta för religiös påtryckning kan ge varandra råd och hjälp. Man ger stöd oberoende av om konflikten har orsakats av samfundet eller av individen själv. Föreningen ger ut en nyhetstidning med namnet mUUtos.

Uskontojen uhrien tuki är inte en förening som motarbetar religioner. Den vill påverka de religiösa samfunden så att det inte uppstår offer. Den tar inte ställning till strukturerna i olika religioner. Föreningen önskar att de religiösa samfund som verkar i Finland berättar för sina medlemmar redan i anslutningsskedet vad de förbinder sig till både andligt och ekonomiskt. Föreningen förutsätter också att man skall kunna ansluta sig till eller lämna ett samfund utan påtryckning eller hot. Föreningen har en egen samtalstjänst.