Hyppää sisältöön

Ungdomsarbete

Avsikten med kyrkans ungdomsarbete är att stöda den kristna fostran bland unga och deras familjer. Etablerade former av ungdomsarbete är bl.a. hjälpledarverksamhet, läger och utflykter, smågruppsverksamhet och samarbete med skolorna.

Med unga avses vanligtvis 14-17-åringar, men i vid bemärkelse alla 7-29-åringar.