Hyppää sisältöön

Tystnadsplikt

En tjänsteinnehavare i kyrkan får inte då denna är i tjänst eller efter det utnyttja eller olovligt yppa (avslöja eller föra vidare) för andra, omständigheter som denna fått kännedom om, och om vilka det särskilt stadgats eller bestämts att är hemliga eller som rör någon annans hälsotillstånd eller något annat som på grund av sin natur uppenbarligen inte heller får avslöjas.

En tjänsteinnehavare har tystnadsplikt i frågor om vilka har särskilt beslutats att de är hemliga (sekretessbelagda) eller som inte får yppas på grund av sin natur.

Bikthemligheten är absolut. Något som anförtrotts en tjänsteinnehavare (vanligtvis en präst) vid enskild bikt eller vid själavård får inte avslöjas, inte heller den person som anförtrott sig. Bikthemligheten binder speciellt dem som utövar kyrkansprästämbete. Om någon vid enskild bikt eller vid själavård berättar att ett brott planeras, vilket man enligt allmän lag måste anmäla, skall prästen uppmana honom att informera om saken till myndigheterna eller den som hotas av fara. Om han inte går med på detta skall prästen i god tid och varsamt informera myndigheterna, dock inte så att den som anförtrott sig direkt eller indirekt avslöjas.

Mer information: Tystnadsplikt för kyrkans anställda, Kyrkostyrelsens publikationer 2002:4.