Hyppää sisältöön

Tvåregementsläran

Med tvåregementsläran avses den lutherska uppfattningen om att Gud har två sätt att styra och ta hand om den värld han har skapat. Å ena sidan styr Gud ”med sin vänstra hand”, dvs. genom den lagstadgade överheten, samhällets lagar och rättssystem, samt genom olika ämbeten och uppgifter. Allt detta kallas det världsliga regementet.

Genom att upprätthålla lag och ordning skyddar överheten livet och främjar rättvisan. Vid behov har den också rätt att straffa dem som bryter mot principen om kärleken till medmänniskan, samt även att använda tvångsåtgärder. Även då står överheten i Guds tjänst. Överheten måste dock kunna motivera sin verksamhet med förnuftet och hålla fast vid rättvisan.

Å andra sidan använder sig Gud av sin makt via sin ”högra hand”, dvs. kyrkan. Det sker när kyrkan ombesörjer förkunnelsen av Guds ord och sakramenten. Avsikten med dessa är att föda och stärka tron samt att hjälpa kristna att leva enligt Guds vilja. Denna del av Guds makt kallas det andliga regementet. Den har samma mål som det världsliga regementet men medlen är annorlunda.

Till det andliga regementet hör inte tvång, straff eller andra krav. När människantror och börjar leva enligt Guds vilja kan också kärleken till medmänniskan och rättvisan förverkligas.