Hyppää sisältöön

Trishagion

Trishagion (grek. tris-hagion = trefalt helig) kallas den litanieliknande förbön som finns i Gudstjänstboken på grund av dess inledningsord: ”Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud”.

Trishagion är också en del av Improperierna (en sjungen bön) som hör tilllångfredagens predikogudstjänst. Även Sanctus-hymnen (Helig) kallas trishagion: Helig, helig, helig, Herre Gud Allsmäktig.