Hyppää sisältöön

Teologiska fakulteter

I Finland finns tre teologiska fakulteter. De är belägna i Helsingfors, Åbo och Joensuu.

Man kan få kompetens för präst- eller lektorstjänst, ämneslärare eller för tjänster som kräver teologisk kompetens i samhälleliga och teologiska samfund vid teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet, teologiska fakulteten vid Åbo Akademi och vid institutionen för västlig teologi vid teologiska fakulteten vid Joensuu universitet. Vid samtliga tre fakulteter kan man studera kyrkohistoria,exegetik, religionsvetenskap, praktisk teologi och systematisk teologi.

Vid institutionen för ortodox teologi vid Joensuu universitet får man kompetens för präst, ämneslärare och kyrkomusiker i ortodoxa kyrkan eller uppgifter som kräver kunskap i ortodox teologi. Man kan studera kyrkohistoria, exegetik, religionsvetenskap, praktisk teologi, kyrkomusik samt systematisk teologi och patristik.

Helsingfors universitets teologiska fakultet är en direkt fortsättning på den teologiska fakultet som grundades vid Åbo universitet år 1640. Akademin flyttades i sin helhet till Helsingfors efter branden i Åbo år 1827. Den svenskspråkiga teologiska fakulteten vid Åbo Akademi grundades år 1924 och Joensuu universitets teologiska fakultet år 2002. De teologiska institutionerna vid Joensuu universitet hörde till humanistiska fakulteten innan universitet fick en egen teologisk fakultet.

En teologisk fakultet är oberoende i relation till religiösa åskådningar och ett fritt vetenskapssamfund. Majoriteten av lärarna och studerandena vid de teologiska fakulteterna hör till evangelisk-lutherska kyrkan men bland dem finns också representanter för andra åskådningar.

Den teologiska forskningens uppgift är inte att rangordna olika religioner eller åskådningar. Teologisk forskning och utbildning erbjuder grunder i såväl förståelse för finsk kultur och livsstil som analys av internationella influenser.

Teologisk kompetens behövs också i den värdediskussion som de samhälleliga,ekonomiska och kulturella förändringarna förutsätter. Fortsättningsvis formar religionen och religiositeten kulturen och individens livsåskådning.