Hyppää sisältöön

Taizé

Taizé är ett ekumeniskt brödraskap i byn Taizé i Frankrike. Den schweiziskareformerta brodern Roger Schutz (1915 - 2005) ville återuppliva kloster- och brödraskapstraditionen inom den protestantiska kristendomen. Han grundade brödraskapet år 1940 då han skaffade sig ett hus i södra Frankrike. Huset fungerade som gömställe för judar fram till dess att Schutz år 1942 flyttade tillbaka till det neutrala Schweiz. År 1944 återvände Schutz till byn Taizé och samlade de första sju bröderna till samfundet. Brödraskapets stadgar fastställdes år 1952.

Taizé har vuxit till en stark, ekumenisk gräsrotsrörelse som har ökat Taizégemenskapens popularitet och inflytande i olika kyrkosamfund. Taizérörelsen har blivit känd i Finland framför allt genom författaren Anna-Maija Raittila och föreningen Sinapinsiemen (Senapsfröet) som upprätthåller retreatgården och gemenskapen i Morbacka i S:t Karins. Kännetecknande för Taizé är Taizésångerna som är enkla meditativa bönesånger. I lutherska kyrkan i Finland sjungs Taizésånger framför allt i Tomasmässan.

Broder Roger skapade goda kontakter till romersk-katolska kyrkan. Taizégemenskapen har haft stor betydelse för ekumeniken och kyrkornas ungdomsfostran. Bröderna i Taizé utför också barmhärtighetsarbete, bl.a. i slumområden på olika håll i världen. Broder Roger avled i augusti 2005, han blev knivhuggen av en mentalt störd person.