Hyppää sisältöön

Symboler

Ordet symbol kommer från det grekiska ordet symballein, som betyder att "kasta samman/förena".

Symboler är sinnebilder eller tecken. Symbolernas språk har ibland kallats föränglarnas språk, trons modersmål eller den talande tystnadens språk. Det handlar alltså om att förena det ogripbara med det gripbara, det osägbara med det sägbara, det eviga med det tidsbundna. I den klassiska kyrkoarkitekturen och kyrkokonsten finns rika symbolvärldar invävda.

I gudstjänstlivet talar man om s.k. realsymboler som bär och innehåller det som de representerar. De är inte bara sinnebilder eller tecken utan det som de speglar är närvarande i dem. Som exempel kan man ta det konsekrerade nattvardsbrödetsom är Kristi kropp, inte bara ett tecken på Kristus som finns någon annanstans.