Hyppää sisältöön

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF)

Den år 1873 grundade Lutherska Evangeliföreningen i Finland var i början en tvåspråkig förening. År 1922 delades föreningen på språklig grund. Den svenskspråkiga föreningen fick namnet Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF). År 1969 blev den en av den lutherska kyrkansmissionsorganisationer.

SLEF:s mål är att sprida evangeliet i vårt lands svenskspråkiga områden samt i missionsländerna. SLEF:s verksamhet är indelad i sex distrikt. Distrikten är å sin sida indelade i lokalavdelningar som verkar i församlingarna. Organisationens hemort är Helsingfors och dess verksamhetskontor finns i Vasa och Helsingfors.

SLEF utför utlandsmissionsarbete i Kenya. Det omfattar bland annat förkunnelse, barn- och ungdomsarbete, yrkesundervisning, sjukvård och byggnadsprojekt. I hemlandet omfattar verksamheten bl.a. förkunnelse, körverksamhet, arbete blandbarn och ungdomar, bibelundervisning och folkhögskolearbete.

SLEF ger ut tidningarna Sändebudet och Barnavännen samt ordnar sommarfester.