Hyppää sisältöön

Smörjelse med olja

Att smörja sjuka med olja är en gammal kyrklig tradition vars rötter sträcker sig ända till Bibeln (Jak. 5:14-15) och urkyrkans liv. Smörjelse kommer ifråga framförallt i sådana situationer när församlingsmedlemmen inte längre förmår motta den heliga nattvarden. Förrättningen kan på de anhörigas begäran utföras också då den döende är medvetslös. Till och med en som ser ut att vara medvetslös kan känna och känna igen det heliga korstecknet på sin panna, och fastän han inte skulle göra det, är det viktigaste att man ber för honom.

Den nya Handbok för kyrkliga förrättningar (2003) innehåller ett formulär för hur man firar andaktsstund vid den döendes sida. Enligt det kan den sjuka välsignasantingen med handpåläggning eller genom smörjelse med olja. Förrättningen kan ledas av en präst, en anställd i församlingen eller en församlingsmedlem. Vid smörjelsen kan man använda matolja, till exempel olivolja.

Vid smörjelsen läser man Jak. 5:14-15 och gör ett korstecken på den sjukas panna. Den som utför förrättningen säger: ”Förlitande på dessa Bibelns ord smörjer jag dig, N.N. i Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. TroGudoch förtrösta på hans nåd. Amen.” Efter smörjelsen följer förbön för den sjuka.