Hyppää sisältöön

Skydd av kyrkliga byggnader

De kyrkliga byggnaderna är en del av Finlands nationella kulturskatt. En kyrklig byggnad som är byggd före år 1917 är enligt kyrkolagen underkastad byggnadsskydd. Skyddet omfattar också den fasta inredningen, de målningar och konstverk som hör till inredningen samt gårdsplanen.

Kyrkostyrelsen kan förklara också en nyare kyrka skyddad om det finns speciella skäl för detta. Också domkapitlet, församlingen eller museiverket kan ta initiativ till skyddande.

Om man föreslår att en skyddad byggnad ska rivas eller om man gör en sådan renovering som väsentligt förändrar byggnadens exteriör eller interiör måste kyrkostyrelsen be om museiverkets utlåtande. Kyrkostyrelsen kan också besluta att en byggnad inte längre är skyddad om det finns ett särskilt skäl som motiverar detta. Också då måste kyrkostyrelsen be om yttrande från museiverket.

Bestämmelserna om skydd av kyrkliga byggnader finns i kyrkolagens 14 kap. femte paragraf.