Hyppää sisältöön

Settlementrörelsen

Settlementrörelsen som uppstod i England på 1880-talet strävade efter att avskaffa det religiösa och samhälleliga främlingskap som uppstått i städer och på industriorter. De som inspirerats av settlementtanken slog sig ned i s.k. settlement, bosättningar, i städernas fattigkvarter. Det första settlementet uppstod i östra London i församlingen Whitechapel på initiativ av pastor Samuel Barnett.

Idén om settlementarbetet kom till Finland redan på 1880-talet med läraren Alli Trygg. År 1890 inleddes Hemgårdsverksamhet i Sörnäs, men arbetet upphörde i början av 1910-talet på grund av finansieringsproblem. Settlementarbetet hämtades på nytt till Finland av teol. dr (h.c.) Sigfrid Sirenius som hade bekantat sig med arbetet då han verkade i som sjömanspräst i London åren 1908-1912.

Tillsammans med sina medlemsföreningar utför Suomen Setlementtiliitto ryungdomsarbete, fritt bildningsarbete och socialarbete, samt deltar i den socialpolitiska diskussionen både i Finland och internationellt. Settlementen driver folkhögskolor, daghem, klubbverksamhet och servicehus. Under hela settlementverksamhetens historia har grundtanken varit att skapa medel och redskap för människor, så att de själva kan förbättra sin livssituation.