Hyppää sisältöön

Sanctus

Sanctus (lat.) betyder helig. I gudstjänsten är Sanctus-hymnen Helig som hör tillmässans nattvardsbön. Sanctus hör till det äldsta materialet i högmässan och hör till mässans fasta led, dvs. ordinarium. Hymnens inledande del uttrycker en tillbedjande lovprisning. Den är ett utdrag ur Jesajas profetiska syn (Jes. 6:3). Den senare delen Välsignad vare han (Matt. 21:9) är en lovprisning till Kristus som är närvarande i mässan. Den är också känd under namnet Benedictus (lat. benedictus= välsignad).