Hyppää sisältöön

Salig

Ordet salig eller salighet har i kristet språkbruk betydelsen lycka, glädje, sinnesfrid. Kriterierna för den jordiska lyckan är ofta materiella och sociala: egendom, framgång, respekt.

Den som är lycklig på ett andligt sätt, salig, kan till det yttre leva ett eländigt och tungt liv och till och med vara förföljd. Jesus säger i bergspredikan bl.a. att saliga är de som håller fred och de som är fattiga i anden (Matt. 5).

De som har dött i tronKristus anses ofta vara saliga. Inom den romersk-katolska kyrkan förklarar kyrkan officiellt de människor saliga som har levt ett liv som är ett exempel för andra kristna. En saligförklarad människa kan senarehelgonförklaras.