Hyppää sisältöön

Romano Missio

Romano Missio ry (tidigare Zigenarmissionen) är den äldsta nationella organisationen för romer i Finland. Romano Missio grundades av Oskari Jalkio år 1906 för att utföra kristet och socialt arbete bland romerna i Finland.

Organisationen upprätthåller tre barnhem och ett familjehem. Romano Missios fältarbete är vardaglig diakoni, till exempel att stöda familjerna, att trygga de romska barnens skolgång, sakkunninghjälp åt de sociala myndigheterna, att ordna upplysning för romungdomarna om missbruk och droger, samt att förbättra bostadsförhållandena för de äldre romerna. Organisationen ger ut tidningen Romano Boodos.

Tillsammans med den lutherska kyrkan har den ordnat gudstjänster och familjeläger på romani. I dag omfattar den romska befolkningen i Finland ca 10 000 personer.