Hyppää sisältöön

Riksdagsgudstjänst

Republikens president, regeringen och riksdagsledamöterna samlas vid riksdagens inledning och avslutning till gudstjänst i Helsingfors domkyrka. riksdagsgudstjänsten är alltid en predikogudstjänst, inte en högmässa(nattvardsgudstjänst).

Riksdagsgudstjänsten är ett uttryck för hurudan relation kyrkan och staten har. Riksdagsgudstjänsten, som tidigare varit luthersk, började firas som ekumeniskgudstjänst på 1990-talet.

Riksdagens fyra år långa valperiod är indelad i fyra ettårslånga arbetsperioder som kallas riksdagperioder. Perioderna är indelade i vår- och höstsessioner. Båda sessionerna inleds med en gudstjänst.