Hyppää sisältöön

Retreat

En retreat innebär vanligen 3-5 dagar tillsammans med andra på en avskild plats då man koncentrerar sig på stillhet, ro och bön. Ordet retreat (från engelska) betyder att dra sig åt sidan eller dra sig undan. Under en tyst retreat talar inte deltagarna med varandra under retreaten. Retreatens dagsprogram består av mässa, andaktsstunder och meditationer, dvs. stunder av stilla bön. Under retreaterna finns det möjlighet till enskilda samtal och bikt.

Retreattraditionen anknyter till den tidiga kristenhetens andakts- och klosterliv där man avstod från allt onödigt och röjde väg för det väsentliga: bön, bibelläsning,gudstjänstfirande och ett kärleksfullt liv.

De första tysta retreaterna i Finland arrangerades på svenska av retreatgården Snoan i Lappvik. Verksamheten administreras numera av Lärkkulla kurscenter.

Den finska retreatverksamheten har sedan 1986 organiserats av Hiljaisuuden Ystävät ry (Stillhetens vänner). Föreningen ordnar bl.a. retreater och retreatledarutbildning. Kända retreatcentra i Finland är Pyhäsalmi ekumeniskacenter, Heponiemen hiljaisuuden keskus i Karislojo, klostret i Enonkoski och Kyrkönniemen hiljaisuuden keskus i Vieremäki. Ibland ordnas också retreater av föreningen Sinapinsiemen i Kangasala, Ukinranta. Dessutom ordnar de flesta församlingar retreater och stilla dagar.

Retreatrörelsen spreds till Finland på 1970-talet. Influenser kom bl.a. från Indien och Sverige samt från den ekumeniska Taizérörelsen. Retreaternas popularitet har ökat med åren: bl.a. omfattade kalendern för Hiljaisuuden Ystävät 150 retreater år 2004.