Hyppää sisältöön

Religionsvetenskap

Religionsvetenskapen undersöker religionen utgående från både den enskilda människans och gruppens synvinkel och jämför religionerna sinsemellan samt studerar dem utgående både ett historiskt och kulturellt perspektiv. Religionsvetenskapens forskningsområden studerar religioner ur många synvinklar. Forskningsområden är troshistoria, trosfenomenlogi, trosetnografi, trossociologi, trospsykologi. Religionsvetenskapen är tvärvetenskaplig; den är såväl humanistisk som kultur-, historie-, traditions- och samhällsvetenskap.

Vid sidan av de s.k. stora världsreligionerna utgörs religionsvetenskapens forskningsobjekt av religion som ett allmänt fenomen, folktrons traditioner (till exempel finländskhet som religion), olika religiösa rörelser, deras kultur och traditioner på det sätt som människor individuellt upplever dem och gemensamt delar dem. Målet är att förstå och förklara det religiösa språkets och beteendets historia, sociologi och psykologi.