Hyppää sisältöön

Religionsfrihet

Var och en har religions- och samvetsfrihet. Till religions- och samvetsfriheten hör rätten att bekänna och utöva religion, rätt att uttrycka sin övertygelse och rätt att höra eller låta bli att höra till något religiöst samfund. Ingen är skyldig att delta i religionsutövning som strider mot hans eller hennes samvete (Finland grundlag 11 §).

Den nya religionsfrihetslagen trädde ikraft i augusti 2003.