Hyppää sisältöön

Religiös fostran inom dagvården

Religiös fostran hör till de lagstadgade målsättningarna inom dagvården. Det är dagvårdspersonalens ansvar att ta hand om den religiösa fostran. Den skall dock skötas i samarbete med församlingarna. Att stöda den religiösa fostran inom dagvården är en del av församlingens barnarbete.