Hyppää sisältöön

Prosteri

Stiften är indelade i prosterier som omfattar 5-10 församlingar. Domkapitlet besluter om indelningen i prosterier.

Prosteriets kontraktsprost väljs för sex år i sänder av kyrkoherdarna i prosteriets församlingar. Kontraktsprosten bistår biskopen och domkapitlet i den kyrkliga administrationen av prosteriet.

I de flesta prosterier har det uppstått samarbete mellan församlingarna i prosteriet som till exempel gemensamma evenemang, läger eller utbildning av anställda eller förtroendevalda.Prosteri