Hyppää sisältöön

Prefation

Prefationen är en lovprisnings- och tackbön, som sker i form av en dialog mellanpräst och församling. Prefationsbönen finns i högmässa efter nattvardsbönen och före Sanctushymnen. Prefationen sjungs eller läses alltid av liturgen.