Hyppää sisältöön

Praktisk teologi

Praktisk teologi forskar i och lär ut hur man tillämpar teologin i praktiken. Man studerar kyrkornas och andra religiösa samfunds liv och verksamhet. Också forskning i den enskilda människans religiositet hör till praktisk teologi. Till den praktiska teologins område hör liturgik, homiletik, religiös kommunikation,själavård, diakoni, hymnologi, kyrkorätt och ledarskap, kyrkosociologi samt religionspedagogik.

Till liturgiken hör all den forskning och undervisning som på ett eller annat sätt hör samman med gudstjänsten eller kulten. Homiletik betyder predikolära. Dess uppgift är att forska i kristen förkunnelse. Tyngdpunkten i forskningen i religiös kommunikation ligger på forskning i masskommunikation. Själavård är en form av kristen verksamhet där man strävar efter att på ett personligt sätt hjälpa människan i kris. Den omfattar också diakoni.

Inom forskningen i kyrkorätt och ledarskap fördjupar man sig i kyrkans verksamhet som offentlig organisation. Kyrkosociologins uppgift är att utforska hur teologiska synsätt tar sig uttryck i kyrkans liv, verksamhet och struktur. Religionspedagogiken forskar i religiös fostran såväl inom kyrkan, skolan och hemmet, som inom andra institutioner.