Hyppää sisältöön

Petrus

Petrus är en av de mest kända apostlarna. Tillsammans med sin bror Andreas anslöt sig Petrus till Kristi lärjungar och fick det arameiska namnet Kefas, på grekiska Petra eller klippa.

Av de tolv apostlarna nämns Petrus först och hans speciella ställning märks också vid apostlarna möte i Jerusalem som hölls efter Kristi uppståndelse (Se Påsk) ochhimmelsfärd (Apg. 15:7-11).

Petrus speciella ställning kommer fram i Kristi ord: ”Du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka” (Matt.16:18). Kristus ger till honom och till sin kyrka den s.k. nyckelmakten, dvs. kraften att i Kristi namn förlåta någon hanssynder eller binda honom vid dem (se Bikt). Av denna orsak framställs ofta Petrus i kyrkokonsten som den apostel som bär nycklar.

Petrus led martyrdöden i Rom under Neros förföljelser, troligen år 64 e.Kr. Petrus är enligt sägnen den första biskopen i Rom, och den romersk-katolska kyrkan anser att han är den första påven. Man tror att Petruskyrkan i Rom är byggd på aposteln Petrus grav så att mittaltaret finns rakt ovanför graven.

Aposteln Petrus minnesdag firas 29.6. Samma dag firar man också minnet av aposteln Paulus.