Hyppää sisältöön

Pastoralexamen

Pastoralexamen är en kyrklig examen som avläggs inför domkapitlet och som krävs av sökande till ordinarie prästtjänster (kyrkoherde och kaplan).

En förutsättning för att kunna utföra pastoralexamen är att prästen i minst två år har verkat som präst eller lektor, varit lärare på en teologisk fakultet eller arbetat som religionslärare. Enligt kyrkoordningen krävs det också att hans eller hennes uppförande varit klanderfritt. Högre pastoralexamen som också avläggs inför domkapitlet krävs bl.a. av domprosten och prästassessorerna vid stiftets domkapitel.