Hyppää sisältöön

Påsk

Påsken är kyrkoårets centrum och höjdpunkt, festernas fest. Vid påsken firar manKristi uppståndelse från de döda. Ordet påsk kommer från grekiskans paskha och hebreiskans pesach. Det finska ordet pääsiäinen syftar på att man på påskdagen befrias från fastan.

Påsken är den äldsta och viktigaste av de kristna festerna. De tidigaste vittnesbörden om påskfirande är från 100-talet. Då tillkom en årligen firad påskfest vid sidan av den uppståndelsefest som firades varje söndag.

Kristi uppståndelse är den kristna trons kärna. Utan en uppståndelsetro skulle det inte finnas någon kyrka. För de kristna innebär Kristi uppståndelse från graven att Kristus har öppnat en väg från döden till livet, från synd till [nåd|försoning]] och från förtappelse till räddning.

Den judiska påsken (hebr. Pesach, grek. paskha) firas till minnet av befrielsen från slaveriet i Egypten. Man diskuterade länge om tidpunkten för påskfirningen. Vidkyrkomötet i Nikea år 325 kom man slutligen till att påskdagen firas den första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen (21.3.). Påskdagen infaller tidigast den 22 mars och senast den 25 april.

De ortodoxa, som följer den julianska kalendern, firar påsken på annan tid än övriga kristna kyrkor. Ett undantag utgör Finlands ortodoxa kyrka som liksom de västerländska kyrkorna firar enligt den gregorianska kalendern.

Palmsöndagen före påsken inleder stilla veckan. Under de första dagarna mediterar man över Kristi lidande. Skärtorsdagens innehåll är nattvardens instiftelse. Från skärtorsdagens afton börjar firandet av korsets och uppståndelsens påsk som sträcker sig ända till påskdagens kväll (s.k. Triduum sacrum, de tre heliga dagarnas tid). På långfredagen minns man Jesu korsdöd till syndernas förlåtelse. Den liturgiska färgen är då svart.

Korset och uppståndelsen, lidandet och glädjen utmärker påskbudskapets dubbla kärna: Uppståndelsens ljus stiger ur gravens och ondskans mörker. Dagen efterlångfredagen, den stilla lördagen, minns man Jesus i graven. Påskdagen förkunnar att Guds, den treeniges kärlek har övervunnit mörkrets välde. Den liturgiska färgenbyts från svart till vitt, glädjens, renhetens och jublets färg. Lovsången (Gloria,Halleluja) som tystnat under fastetidens gudstjänster ljuder igen.

Under påsknattens mässa bär man in det stora påskljuset till koret. När det tänds säger man: ”Jesus Kristus är världens ljus”. Det speciella innehållet i påsknattens mässa är påsklovprisningen (s.k. Exultet) och åminnelsen av dopet. Påskdagen inleder påskveckan. På annandag påsk gläds man åt att den uppståndne Kristus uppenbarar sig för lärjungarna på Emmausvägen. Vid påsken inleds den 50 dagar långa påsktiden som avslutas vid pingsten.