Oblat

Oblat är ett nattvardsbröd. Ordet oblat härleds från det latinska ordet oblatum som betyder framburen.

Under fornkyrkans tid var det tradition att folket bar fram sina gåvor till altaret i samband med nattvardsfirandet. Till altaret bars också bröd och vin, av vilket en del avskildes för att välsignas och delas ut som nattvardsmåltid.