Hyppää sisältöön

Nicenska trosbekännelsen

Den nicenska trosbekännelsen, som även är känd som den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen, är en av den gamla kyrkans tre allmänna, dvs. ekumeniska och katolska, trosbekännelser. Den börjar med orden: ”Vi tror på en enda Gud, den allsmäktige Fadern, skaparen av himmel och jord, av allt synligt och osynligt”. Trosbekännelsen uttrycker den kristna tron på den heligaTreenigheten.

Den nicenska trosbekännelsen är en utvidgning av den apostoliska trosbekännelsen och den har fått sin utformning vid de ekumeniska kyrkomötena i Nicea (325) och Konstantinopel (381). I gudstjänster i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, särskilt i högmässan, kan man använda den nicenska trosbekännelsen som alternativ till den apostoliska trosbekännelsen.