Hyppää sisältöön

NAVI

NAVI är en påverkningsgrupp för unga vuxna (”nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä”) vars mål är att öka unga vuxnas verksamhetsmöjligheter och deltagande i beslutsfattandet i församlingarna och i kyrkan som helhet.

Gruppen NAVI grundades på initiativ av unga vid kyrkodagarna i Björneborg år 1999. Till gruppen hör under 30-åriga representanter för stiften och för organisationer som verkar inom kyrkan. NAVI har fört kampanjer till förmån för unga i församlingsval och vid val till kyrkomötet. Som sammankallare för NAVI fungerar Nuorten Keskus ry (Lutherska Ungdomscentret i Finland). NAVI är en politiskt obunden aktör.