Hyppää sisältöön

Nöddop

Om en odöpt person, t.ex. ett nyfött barn, riskerar att dö, och en präst inte finns att tillgå, kan en kyrkans medlem, eller vilken kristen som helst, döpa barnet med rent vatten i den treenige Gudens namn. Det finns formulär för nöddop i psalmboken och förrättningshandboken.

Nöddop praktiseras inom de flesta kyrkor som tillämpar barndop, eftersom dopetsom ett egentligt sakrament har grundläggande betydelse för frälsningen.

Formuläret för nöddop innehåller bara den del som är nödvändig för att sakramentet skall vara giltigt: ”NN (förnamnen), jag döper dig i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.” Därefter ber den som döper Herrens bön och Herrensvälsignelse.

Man kan också nöddöpa en vuxen. När det finns allt fler odöpta vuxna kan det uppstå situationer där någon, som till exempel befinner sig i livsfara, kan be om nöddop för att bli frälst.

Enligt kyrkolagen ska ett nöddop bekräftas av en präst. I förrättningshandboken finns ett formulär för bekräftelse av nöddop. Bekräftelsen betyder inte att nöddopet på något sätt skulle vara ett svagare sakrament än ett normalt dop, utan att det ikyrkans namn officiellt godkänns som ett kristet dop. Efter bekräftelsen kan den döpta personen skrivas in i dopboken.