Hyppää sisältöön

Nådegåva

Nådegåvan är en gåva eller en förmåga som Gud gett (grekiskans kharisma). I Nya testamentet är en nådegåva något som en kristen har fått av Gud, för att användas till förmån för församlingen (1 Kor. 1: 4-7, 12: 4-11). Med nådegåva avses också den kallelsen och gåva att tjäna församlingen som den får som ordineras till kyrkans ämbete (1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6).

Benämningarna nådegåva eller andlig gåva syftar på den som ger uppgifterna och förmågan, nämligen Gud, som delar ut olika gåvor och uppgifter till olika människor efter sin vilja. Nådegåvan är ingen ”belöning” och inte heller en människas ”förtjänst” inför Gud eller människor.