Hyppää sisältöön

Nåd

Gud benådar den syndiga av nåd allena, för Kristi skull. Denna Guds frälsande nåd grundar sig på Kristi försonings och återlösningsarbete.

Gud delar ut sin nåd genom nådemedlen, Ordet och Sakramenten. I ordet tar man emot nådens evangelium, som utlovar barnaskap hos Gud åt dem som förlitar sig på Kristus, och gör dem delaktiga av Guds kärlek. Genom dopet blir människorna Guds barn, och i nattvarden mottar de Kristus själv i form av bröd och [nattvardsvin|vin]].

Den lutherska kyrkan betonar nådens gåvokaraktär. Den kristna är en benådadsyndare som är kallad till ett liv präglat av nåden, att älska sina medmänniskor så som sig själv och Gud över allting. Ett kärleksfullt levnadssätt är inte ett vilkor för nåden, utan en följd av delaktigheten i nåden.