Hyppää sisältöön

Missale Aboense

Missale Aboense, en mässbok för Åbo stift, är den äldsta tryckta boken i Finland. Den trycktes år 1488 i Lübeck på uppdrag av biskopen av Åbo, Konrad Bitz och domprosten Magnus Särkilax. Missale Aboense är på latin och den innehåller mässans delar med kyrkoårets bibeltexter och böner. Den är den enda inkunabeln inom den finska litteraturen, d.v.s. en bok som är tryckt före år 1500 och som därmed härstammar från boktryckarkonstens första tider.

Missale Aboense är en omarbetning av den allmäneuropeiska mässboken. I den har man infört korrigeringar och anpassningar med tanke på Åbo stift. Missale Aboense representerar den dominikanska traditionen.

Det som är utmärkande för verket är bland annat de praktfulla initialerna,alltså de utsmyckade begynnelsebokstäverna, som har gjorts för hand. I verket finns 266 blad av foliestorlek, d.v.s. över 500 tryckta sidor. Bokstäverna är gotiska. Upplagan torde i tiderna ha bestått av några hundratal exemplar.

Av fyra bevarade pergamentmissalen finns två i Finland. Den ena finns på Helsingfors universitetsbibliotek och den andra på Jyväskylä universitetsbibliotek. Man har tagit två faximilupplagor av Missale Aboense, åren 1971 och 1988.