Hyppää sisältöön

Meditation

Meditation är att begrunda något bibelord tyst eller med ord. Det kan också vara fråga om bönemeditation då man med enkla ord eller ordlöst är stilla inför Gud. Meditation är ett urgammalt kristet sätt att stilla sig och be.

I den lutherska kyrkan har meditationen återinförts speciellt genom retreatrörelsenoch gudstjänstförnyelsen. Man kan till exempel ge rum för stilla begrundan i samband med de bibeltexter som läses i gudstjänsten.