Hyppää sisältöön

Martyr

Martyr, dvs. blodsvittne, kallas en person som dött för sin tro. Martyrskapet hör till det skede i kyrkans liv som inleddes vid pingsten då kristna dog under förföljelser för att de trodde på Kristus.

Fastän ordet martyr inte används i Bibeln beskrivs den första kristna martyrens, Stefanos, död i Apostlagärningarna 7. Efter detta led Jakob den äldre, Paulus,Petrus, Jakob (Jesu bror) och Andreas martyrdöden.

Enligt den kyrkliga traditionen led alla apostlar, med undantag av Johannes, martyrdöden. Stefanos minnesdag är annandag jul då den liturgiska färgen är röd, blodsvittnenas färg. Annandag jul är samtidigt minnesdag för alla martyrer.

Den egentliga martyrtiden började i samband med förföljelserna av de kristna då apostlarna redan hade dött. De som hade lidit martyrdöden började senare kallashelgon och i den kyrkliga kalendern markerades deras dödsdag som helgdagar då man mindes deras liv och blodsvittnesbörd. Vid martyrernas gravar anlades ocksåaltaren. Senare förekom det att man placerade kvarlevorna av något helgon inne i altaret i en kyrka som hade byggts till helgonets minne.