Hyppää sisältöön

Lutherska världsförbundet

Lutherska världsförbundet (LVF) är en samarbetsorganisation för de lutherskakyrkorna. Det grundades 1947 i Lund för att främja samarbetet mellan kyrkorna. Medlemmar är sammanlagt 128 kyrkor från alla världsdelar.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är den tredje största i världen. Till LVF:s medlemskyrkor hör över 58 miljoner medlemmar av världens sammanlagt 61,5 miljoner lutheraner. LVF:s högsta beslutande organ är den generalkonferens som hålls vart sjätte år. Den väljer ett råd som sammanträder årligen. De senaste generalkonferenserna hölls i Winnipeg i Canada år 2003, i Hongkong 1997 och i Curitiba i Brasilien 1990.

LVF:s verksamhetsavdelningar är Mission och utveckling, Teologi och forskning samt Tjänst för världen. Dessutom stöder LVF sina kyrkor ekonomiskt och med utbildning i människorättsarbete och för att främja världsfreden.