Hyppää sisältöön

Ledning

Med ledning avses att Guds vilja och omsorg förverkligas i världen. En kristen ser Guds ledning både i vardagliga saker och i livets stora avgöranden, dock ofta först i efterskott.

Talet om Guds ledning uttrycker en övertygelse om att livets skeenden djupast inte ligger i människans egna händer, utan vilar i Guds visa vilja.