Hyppää sisältöön

Lågkyrklighet

Lågkyrkligheten har fått sitt namn från en riktning som föddes inom den anglikanska kyrkan och kallades Low Church. Lågkyrkligheten betonar bl.a. lekmannaverksamhet, Bibelns betydelse och det kyrkliga livets enkelhet.Väckelserörelserna har drag av lågkyrklighet.

Begreppen lågkyrklighet, och dess motsats högkyrklighet, har breddats till att betyda kyrkliga riktningar också inom andra kyrkosamfund..