Hyppää sisältöön

Kyrktjänst rf

Två historiskt betydelsefulla kristna organisationer, Suomen Kirkon Seurakuntatoiminnan Keskusliitto SKSK (det finska församlingsförbundet) och Suomen Kirkon Sisälähetysseura (Finska Kyrkans Inremissionssällskap) sammanslogs år 2001 till Kirkkopalvelut ry, vars svenska namn är Kyrktjänst.

Kyrktjänst fortsätter SKSK:s och inremissionssällskapets verksamhet. Medlemmar och bakgrundsorganisationer i Kyrktjänst är den lutherska kyrkans finskspråkigaförsamlingar, flera kristna organisationer samt Finska Kyrkans Inremissionssällskap.

Kyrktjänsts centrala verksamhetsområden är diakoni, utbildning, förlagsverksamhet samt service till församlingar och organisationer. Kyrktjänst organiserar årligen insamlingen Gemensamt Ansvar i samarbete med många olika organisationer, kyrkostyrelsen och lokalförsamlingarna samt arrangerar kyrkodagar(Kirkkopäivät) med två års mellanrum.

Kyrktjänsts samarbetspartners är församlingarna, kristna organisationer, stiften, Kyrkostyrelsen, Diakoniyrkeshögskolan samt arbetskrafts-, undervisnings- och socialsektorn inom den offentliga förvaltningen.

Kyrktjänst driver Finska Kyrkans Inremissionssällskaps Pedagogiska Institut som finns i Pieksämäki. Utgångspunkten för dess verksamhet är den kristnamänniskosynen. Institutet erbjuder en mångsidig yrkesutbildning samt allmänbildande och intressebetonad utbildning för uppgifter inom kyrka och samhälle. Som en del av institutet verkar också Diakoniyrkeshögskolans Pieksämäkienhet.

I Pieksämaa kommun upprätthåller Kyrktjänst också Tyynelä rehabiliterings- och utvecklingscenter som erbjuder modern missbrukarvård. Dessutom upprätthåller Kyrktjänst Koivuranta servicecenter som har specialiserat sig på äldrevårdstjänster samt barnhemmet och familjestödscentret Rosen som båda finns i Pieksämäki.

Kyrktjänst är huvudägare i det kyrkliga mediehuset Kustannus-Oy Kotimaa. Kyrktjänst ger ut Kotimaas och Kyrktjänsts gemensamma tidning Talentti som utkommer som månadsbilaga till Kotimaa 10 gånger i året.

Kyrktjänsts centralkontor finns i Helsingfors.