Hyppää sisältöön

Kyrkotukt

Kyrkotukt är ett begrepp som handlar om övervakning och eventuell bestraffning på grund av en församlingsmedlems liv och leverne. Från kyrkohistorien känner man ett flertal bestämmelser som hänför sig till upprätthållandet av kyrkotukten, och de var i huvudsak s.k. skamstraff. I den nuvarande kyrkolagen och kyrkoordningenförekommer inte längre bestraffningar i samband med kyrkotukten. Nu handlar det snarare om själavård än om kyrkotukt.

I den nuvarande kyrkoordningens 4 kapitel 2 § stadgas följande: ”Den som genom sitt leverne förorsakar förargelse och försummar sina plikter som kyrkans medlem, skall av en präst vägledas att iaktta en kristlig livsföring. Kyrkoherden skall tillrättavisa de medlemmar av kyrkan som undervisar mot kyrkans bekännelse.”