Hyppää sisältöön

Kyrkomötet

Det högsta beslutsfattande organet i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är kyrkomötet. Det behandlar frågor som rör kyrkans lära och verksamhet, samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.

Till kyrkomötet hör biskoparna (10) och 96 ombud som valts av stiften, varav 32 ärpräster (en tredjedel) och 64 lekmän (två tredjedelar) samt en representant som utsetts av regeringen, fältbiskopen och en representant för samerna. Det finns sammanlagt 109 kyrkomötesombud.

Prästombuden väljs genom majoritetsval som sker i stiften. I valet är samtliga präster i stiftet röstberättigade och valbara.

Lekmannaombuden väljs i stiften genom hemliga och proportionella val i kyrkofullmäktige och församlingsråden. Röstberättigade är lekmannamedlemmarna i nämnda organ och valbara är de församlingsmedlemmar i stiftet som är valbara i sina församlingar och som uttryckt sitt medgivande till kandidatur. I valet vägs rösterna utgående från församlingens storlek.

Kyrkomötets mandatperiod är fyra år. Kyrkomötet samlas vanligtvis till veckolånga sessioner i maj och november.

Biskopsmötet, kyrkostyrelsen och stiftsfullmäktige har rätt att göra förslag till kyrkomötet och kyrkomötesombuden har initiativrätt. Ärkebiskopen är ordförande för kyrkomötet.