Hyppää sisältöön

Kyrkodagar

Kyrkodagarna är ett storevenemang i kyrkan, ett samhälleligt diskussionsforum och en folkfest för alla åldrar, som är oberoende av väckelserörelserna, och som ordnas vartannat år. Platsen för kyrkodagarna varierar.

Kyrkodagarna genomförs som ett gemensamt projekt av lokalförsamlingen ochKyrktjänst, samt många andra aktörer. Vart fjärde år arrangeras allmänna svenska kyrkodagar i Borgå stift.