Hyppää sisältöön

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans sätt att dela in året. Kyrkoåret strukturerar kyrkansgudstjänstliv,och följer de viktigaste händelserna i frälsningshistorien. Det börjar vid advent och slutar med domsöndagen. Kyrkoåret och dess helger har formats under en lång tidsperiod. Vissa helger (t.ex. påsken) har anknytning till den judiskahelgtraditionen på Gamla testamentets tid.

Under kyrkoårets helger minns man Guds goda gärningar, som blir verkliga iförsamlingens och dess medlemmars liv. Församlingen som samlas till gudstjänst blir delaktig av de händelser som helgdagens bibeltexter, särskit evangeliet, talar om.

Gudstjänsternas bibeltexter följer det s.k. perikopsystemet (grekiskans perikopaiavser en begränsad texthelhet), de är med andra ord delar av en större texthelhet. Perikopsystemet vann insteg redan på den tidiga medeltiden.

Kyrkoårskalendern för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland följer till sin struktur den västliga kyrkans tradition. Dess höjdpunkt är påsken. Kyrkoåret delas in i jul-, påsk- och pingsttiden. Julen och påsken, som är de största Kristushelgerna, föregås av fasta.