Hyppää sisältöön

Kyrkliga organisationer

Kyrkans svar på den alienation från traditionell kristendom som börjande på 1800-talet,var en mångsidig föreningsverksamhet. Föreningarna var inte ett direkt led i kyrkans organisation fast en del biskopar var med och grundade dem.

Föreningarna har erbjudit lekmännen ett tillfälle till aktivt deltagande. Dessutom har de tagit hand om speciella behov inom kyrkan. Föreningarna har kunnat svara mot förändringar, snabbare än den officiella kyrkan.

Föreningarna har varit pionjärer som har röjt väg för den verksamhet som skett inom kyrkans egen organisation. Många av de arbetsformer som startat inom föreningarna har småningom överförts till församlingslivet.

Det finns över 120 nationella kristliga föreningar. Deras kontaktinformation finns i Kirkon kalenteri som utkommer årligen.