Hyppää sisältöön

Kyrkans fyraårsberättelse

Kyrkans fyraårsberättelse beskriver utvecklingen i kyrkan under de senaste fyra åren. Fyraårsberättelsen görs på uppdrag av kyrkomötet. Avsikten med berättelsen är att beskriva och analysera kyrkans situation och utvecklingsriktning. Boken betjänar kyrkans beslutsfattare, församlingarna, prästerskapet och massmedierna samt andra intresserade. Den kan också användas som lärobok samt som käll- och jämförelsematerial för forskning.

Fyraårsberättelsen görs upp av Kyrkans forskningscentral och en arbetsgrupp somKyrkostyrelsen tillsatt. Boken baserar sig på statistik samt enkätundersökningar. I slutet av år 2009 utkom den nyaste fyraårsberättelsen som täcker åren 2004-2007. Berättelsen har sammanställts sedan år 1967.