Hyppää sisältöön

Kyrielitania

Ordet litania är grekiska (litaneia) och betyder att be eller anropa om hjälp. Kyrielitanian är den ursprungliga formen på sången ”Herre, förbarma dig”, därförsamlingen svarar på försångarens uppmaning till bön med omkvädet Herre, förbarma dig över oss, dvs. med en acklamation.

Kyrielitania är en vanlig böneform särskilt inom den ortodoxa traditionen. I denlutherska gudstjänsttraditionen har den länge varit glömd men man har återupptäckt den i samband med den senaste gudstjänstförnyelsen.