Hyppää sisältöön

Kristus

Kristus är Jesu hedersnamn. Grekiskans Christos är en översättning av det hebreiska ordet mashia, som på svenska betyder messias. Ordets ursprungsrot betyder ”den smorde”. Kristus hänvisar till den treenige Gudens andra person, Sonen. Ordet Kristus är grundord för orden kristendom och kristen.

Den kristna dogmens grundläggande lära om Kristus är den s.k. läran om Kristi två naturer enligt vilken Kristus är Guds enfödde son, sann människa och sann Gud. Genom inkarnation föddes Gud i Kristus, dvs. föddes till människa av jungfru Maria under inverkan av den heliga Anden. Den mänskliga och gudomliga naturen är ”utan sammanblandning” och ”oupplösligt” förenade i Kristus.

Kristus är verkligen Gud för han är av samma väsen som Fadern. Enligt den kristna tron hör Kristus alltså inte till de skapade varelserna utan är Gud. Kristus är född av Fadern, inte skapad (Nicenska trosbekännelsen). Född av Fadern (Gud av Gud) är något som har skett utanför och bortom tid och rum. Då Kristus blev människa föddes han in i tiden. Irrläror som motsätter sig den kristna läran om Kristus två naturer är bl.a. arianismen och doketismen.